OZNAM:

Ďakujeme všetkým ktorý sa prihlásili do letného kurzu. 

Tešíme sa na Vás v ďalších kurzoch ktoré budeme otvárať čoskoro. 

Bližšie informácie telefónom alebo priamo v kancelárii AŠ.

Možnosť získať VO pre skupinu "C" a "T" z výraznou zľavou prostredníctvom projektu cez ÚPSVaR.

príď a staň sa vodičom aj TY!

 

Vitajte na našej stránke AUTOŠKOLA BOCAN

Naša autoškola sa zaoberá prípravou uchádzačov o vodičské oprávnenie. Začínajúcich vodičov ako aj prípravou vodičov ktorý si chcú precvičiť jazdu.

O nás

AUTOŠKOLA BOCAN podniká od roku 1992 so 2 stálymi inštruktormi. Do dnešného dňa sme vycvičili zhruba 12 000 kvalitných vodičov. Každému uchádzačovi o vodičské oprávnenie sa venujú inštruktori individuálne - vysoko profesionálne o čom svedčí aj znížená nehodovosť našich žiakov. Poskytujeme kurzy pre skupiny :

  • B - osobný automobil
  • C, CE - nákladný automobil + príves
  • T – traktor
  • doškoľovacie kurzy
  • kondičné jazdy

zvyšovanie odb. spôsobilosti vodičov, kondičné jazdy, zapožičiavame učebnice a cvičné testy, + vodičák aj na splátky TO VŠETKO NÁJDETE V NAŠEJ AUTOŠKOLE

Vek 17 rokov pre žiadateľa VO skupiny B, a 21 rokov pre žiadateľa VO skupiny C.  Podľa nového zákona s platnosťou od 1. 11. 2011 sa môžete zapísať do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B už ako 16 - ročný a získať oprávnenie viesť motorové vozidlo ako 17 - ročný.  Podmienkou je, aby ste do dovŕšenia 18 veku, najmenej však 3 mesiace viedli vozidlo len v prítomnosti človeka, ktorý musí spĺňať nasledovné podmienky :

  • musí ho schváliť zákonný zástupca a zažiadať oň,
  • musí mať VO skupiny B najmenej 10 rokov,
  • musí byť zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru, spolujazdec bude povinný mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča.

Pobyt na území SR v trvaní 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie VO ( t.j. od 1. januára ).  Žiadateľ sa musí podrobiť zdravotnej prehliadky (  vyšetrenie u všeobecného lekára ), prípadne psychickej spôsobilosti pre skupinu C.  Žiadateľ nesmie mať uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo a nesmie mať zadržané alebo odobraté VO.

Ako prvý krok, v prípade záujmu o kurz je potrebné vytlačiť si žiadosť o udelenie VO, alebo si žiadosť prevezmete priamo osobne v kancelárií autoškoly. Žiadosť si vytlačte čiernobielo a obojstranne na jeden hárok papiera vo formáte A4.

S danou žiadosťou treba navštíviť Vášho všeobecného lekára , ktorý Vám potvrdí Vašu zdravotnú spôsobilosť. S potvrdenou žiadosťou, občianskym preukazom sa už len dostavíte osobne na zápis do autoškoly.

V prípade záujmu o kurz v anglickom alebo maďarskom jazyku je postup rovnaký. So žiadosťou, občianskym preukazom a ( pobytovou kartou pre zahraničných uchádzačov ) sa môžete prísť zaregistrovať v týždni v rámci pracovných hodín. V prípade zahraničného klienta, je potrebné aby okrem podmienky pobytu mal udelené rodné číslo, bez čoho nemožno účastníka zaradiť do kurzu.

V našej autoškole poskytujeme kurzy pre skupiny B, C, CE a T. Kurz je zložený z teoretickej a praktickej časti. Teória prebieha skupinovo v trvaní cca 1 mesiac a to dvakrát do týždňa v pondelky a stredy alebo utorky a štvrtky v čase ako sa dohodne celá skupina na zahájení kurzu.

Po absolvovaní teoretickej časti výcviku nasledujú praktické jazdy. Jazdy sa plánujú individuálne podľa možností klienta a podľa voľnosti plánovača inštruktora. Zvyčajná doba trvania kurzu je 3 - 4 mesiace v závislosti najmä od Vašej časovej flexibility a aktívneho prístupu.

Naša autoškola pôsobí na trhu viac ako 30 rokov. Naša autoškola sa nachádza na ulici J. Záborského 1760. V areáli autoškoly sa nachádza administratívna budova, kde na prízemí sa nachádzajú kancelárie inštruktorov a na prvom podlaží sú priestory na výcvik teoretickej časti kurzu. V areáli pred budovou sa nachádza veľké autocvičisko pre praktickú časť výučby. Moderné metodické postupy, kvalitné vybavenie prevádzky, moderný vozový park a tím profesionálnych zamestnancov z nás robia lídra na trhu v oblasti dopravnej výchovy.

Pri výcviku nezabúdame na individuálne požiadavky a potreby klientov, ktorým sa snažíme vyhovieť tak, aby bola zachovaná vysoká kvalita výuky a zároveň dodržiavaná učebná osnova definovaná zákonom. Na praktický výcvik pre skupinu B používame výlučne vozidlá značky Hyundai ( Hyundai i20, Hyundai i30, Hyundai Bayon ).Vozidlá sú pravidelne servisované, udržiavané v bezchybnom technickom stave, čo je dôležité pre Vaše vodičské začiatky.

Praktický výcvik na skupinu C, CE používame vozidlo značky IVECO Eurocargo aj s prívesom. Pre skupinu T používame traktor zn. ZETOR 7011 Po 30 rokoch pôsobenia na trhu v oblasti dopravnej výchovy absolvovalo u nás výcvik viac než 12 000 spokojných klientov.

Disponujeme kompletne vybavenou učebňou s najkvalitnejšími učebnými pomôckami - PC, videoprojektor, diaprojektor, najnovšie programy, modely ku konštrukcii automobilu, učebnice, skúšobné testy, virtuálne modely... to všetko pod jednou strechou. Pred administratívnou budovou sa nachádza veľké autocvičisko.

Za sumu, ktorú u nás zaplatíte za kurz, dostanete plný výcvik stanovený učebnými osnovami. Inštruktori pracujú len pre našu autoškolu, sú profesionáli s praxou, trpezliví a pripravení prispôsobiť termíny jázd Vašim požiadavkám.